top of page
FURBO EDUCATION icon_edited_edited.png

FURBO EDUCATION

VISIE

VAKOVERSCHRIJDENDE VAARDIGHEDEN

 

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat het verbeteren van vakoverschrijdende vaardigheden een positief effect heeft op schoolprestaties. Ook blijkt dat vakoverschrijdende vaardigheden kunnen worden verbeterd door hier meer op te focussen in het curriculum.

Wij gaan uit van de volgende vaardigheden:

  1. Het uitvoeren van observaties

  2. Het selecteren en ordenen van informatie

  3. Samenvatten en conclusies trekken

  4. Een mening vormen

  5. Normen en waarden in meningen en handelingen kunnen herkennen

  6. Meningen van feiten kunnen onderscheiden

  7. Samenwerken

  8. Kwaliteit van je eigen werk verlangen

 

Bij Furbo Education gaan wij ervanuit dat het verbeteren van deze vaardigheden voor een betere schoolprestatie zal leiden. Ook gaan we ervanuit dat deze vaardigheden in elk vak nodig zijn en dat een verbetering van een vaardigheid in het ene vakgebied ook leidt tot een verbetering van de desbetreffende vaardigheid in een ander vak. Met andere woorden: de vaardigheden die per vak nodig zijn om binnen dat vakgebied te presteren, kunnen ook gebruikt worden in een ander vakgebied. Dit noemen wij de transfer van vakoverstijgende vaardigheden.

Omdat Furbo Education zich voornamelijk in gaat zetten voor eindexamenleerlingen, zullen we ons richten op de overlap tussen de vakoverstijgende vaardigheden en de eindexamenstof van de exacte vakken. De focus wordt daarom gelegd op de vakoverstijgende vaardigheden 1, 2, 3 en 8. Wij zullen leerlingen begeleiden in hoe zij deze vaardigheden moeten toepassen op de examenstof om tot goede antwoorden te komen op hun eindexamen.

bottom of page