top of page

Eindexamenhulp

man-gc00bb1769_1920.jpg
Introductie

Het eindexamen Engels is een leestoets. Dat is meteen de belangrijkste reden waarom veel leerlingen over hun eindexamen Engels struikelen. Begrijpend lezen is een vaardigheid op zich die van de leerling een aantal algemene kwaliteiten eist. Vaak is niet de woordenschat of het kunnen lezen van de tekst het probleem, maar juist een aantal algemene vaardigheden die niet alleen bij het vak Engels, maar ook bij andere talen een struikelblok vormen. Vaak wordt gezegd dat je voor leestoetsen niet kan leren. Het is inderdaad zo dat er geen specifieke regels zijn en ook is er geen specifieke kennis vereist over de onderwerpen die behandeld worden in de tekst. Toch kun je de vaardigheden die je nodig hebt bij leestoetsen zeker trainen. Bij Furbo Education helpen we leerlingen om juist deze vaardigheden te trainen om jou klaar te maken voor je eindexamen Engels. We doen dit aan de hand van het analyseren van voorbeelden en inzichten en tips van professionals.

Herkennen

De eerste vaardigheid die we behandelen is de vaardigheid om belangrijke woorden en zinnen te herkennen. Vaak is het helemaal niet nodig om de hele tekst te kunnen begrijpen. Er staan een heleboel zinnen in de tekst die er niet eens toe doen om de vragen goed te kunnen beantwoorden. Woorden die er wel toe doen zijn signaalwoorden. Deze signaalwoorden vormen de kern van jouw zoektocht naar de goede antwoorden.

Om goed te scoren op je eindexamen moet je deze signaalwoorden leren herkennen. Daarvoor moet je ten eerste weten wat de signaalwoorden precies zijn. Hier vindt je een lijst met deze signaalwoorden en wat voor soort tekstverband deze aangeven. Wij raden leerlingen aan om signaalwoorden te markeren zodra je deze in de tekst ziet staan. Dan kun je later gemakkelijk in één oogopslag zien waar in de tekst je naar het antwoord op een vraag moet zoeken. 

Buiten de signaalwoorden zijn ook de kernzinnen belangrijk. De kernzin van een alinea is de belangrijkste zin in die alinea die jou vertelt wat je van de alinea kan verwachten of wat je te weten bent gekomen in de alinea. Het is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea. Als de kernzin de eerste zin van de alinea is, is de functie van de kernzin vaak een stelling, aanname, of een verschijnsel. De rest van de alinea gaat dan verder in op de stelling, of verklaart het verschijnsel. Als de kernzin de laatste zin van de alinea is, functioneert deze vaak als samenvatting of conclusie. Ook kan het voorkomen dat de kernzin de tweede zin van een alinea is. Vaak is de eerste zin dan een zin die  de vorige alinea en de nieuwe alinea met elkaar verbindt. Er staat dan vaak geen signaalwoord in deze zin.

 

Analyseren

Nadat het belangrijke zinsgedeelte is herkend, volgt de volgende stap. Die belangrijke kernzin of dat signaalwoord staat daar niet voor niets. Die probeert jou een aanwijzing te geven over de tekst. Om mee te beginnen het signaalwoord. Als er ergens een signaalwoord staat, geeft deze een bepaald verband aan. Er zijn een aantal mogelijke verbanden tussen zinnen. Leer deze uit je hoofd en weet wat ze betekenen. Een opsommend verband somt meerdere zinsgedeelten op. Zie je zo'n signaalwoord, dan weet je dat er meerdere argumenten in de tekst staan. Als er bijvoorbeeld gevraagd wordt: "Geef 2 argumenten die ... in de tekst noemt", dan weet je dat je op zoek moet naar zulke opsommende tekstverbanden. 

Vaak kun je aan de vraag al zien naar wat voor soort signaalwoord je moet zoeken. Je analyseert dus eerst de vraag. Vraag jezelf af wat ze van je willen weten. Een willekeurig voorbeeld uit het eindexamen VWO 2021:

Q12: "What does the writer wish to convey in paragraph 7?"

Hier vragen ze wat de auteur probeert over te brengen in alinea 7 van de betreffende tekst. Vraag jezelf eerst af wanneer iemand iets wil overbrengen. Meestal gaat het dan om een mening of advies die de auteur wil doordrukken, of een boodschap om mensen ergens toe te zetten. Het gaat dus over een persoonlijke mening van de auteur. Eerst moet je op zoek naar de mening van de auteur. In dit geval beweert de auteur het volgende: "In truth, Detroit would do well with a bit more Brooklyn." Hij ontkracht daarmee de vorige twee zinnen en brengt hier duidelijk zijn eigen mening over. Herken deze zin aan het signaalwoord "In truth", die een bewering aangeeft. Je hebt dan de zin gevonden waaruit je het antwoord kan halen, alleen door de vraag en het signaalwoord dat bij de vraag past te analyseren. 

Synoniemen zoeken

Vaak staan er in de vraag woorden die niet letterlijk voorkomen in de tekst, maar waarvan wel een synoniem in de tekst te vinden is. Lees eerst de vraag. Sla deze op in je gedachte terwijl je begint de tekst te lezen. Zie je in de tekst een woord met ongeveer dezelfde betekenis als een woord uit de vraag. Markeer deze dan. De kans is groot dat je hier het antwoord op de vraag uit kan halen. Een concreet voorbeeld uit het eindexamen VWO 2021:

Q6: " 'Gentrifier has surpassed many worthier slurs to become the dirtiest word in American cities.' (paragraph 1) What is ‘dirty’ about the word ‘gentrifier’, according to the text?

According to critics it stands for ...

A: a group of residents who have lost their sense of decency.

B: affluent citizens who drive away the original residents.

C: people who have enriched themselves at the expense of others.

D: people whose intolerance makes the city difficult to live in." 

De vraag is wat er "dirty" is aan het woord "gentrifier". Als je niet weet wat dirty is moet je dit opzoeken in je woordenboek. Dat is namelijk een belangrijk woord om de vraag te begrijpen. Het is genoeg om te weten dat het een negatief begrip is. In het vervolg van de alinea wordt beweert dat er hipsters zijn die in arme buurten komen wonen. In de vraag begint iedere optie met "people" of termen die dezelfde groep aanduiden. Daarmee worden dus de hipsters bedoeld. "Hipsters" is daarmee een synoniem voor "people", "citizens" en "residents". Daarmee is echter nog niet duidelijk wat er dirty is aan de hipsters. De volgende zin zegt echter dat "these people snuff out local culture". Je hoeft niet eens te weten wat "snuff out" betekent. "Local culture" is immers hetzelfde als "original residents". Het juiste antwoord is dus B.

Gaten invullen

Een veel voorkomende soort van vraag is om een gat in de tekst in te vullen met een van de opties die worden gegeven. Ook hier is een tactiek voor hoe je dit goed aan kunt pakken. Meestal is het genoeg om te zin vóór en de twee zinnen na de zin met het betreffende gat te lezen. Met de signaalwoorden die in deze zinnen staan moet je het gat in kunnen vallen. Dit kun je het beste illustreren met een voorbeeld. Hierbij een voorbeeld uit het eindexamen 2021 VWO:

Q17: "Which of the following fits the gap in paragraph 4?"

A: a continental initiative

B: a detrimental result

C: a false dichotomy

D: a logical consequence

Het gaat om het volgende stukje tekst: 

"The division between the arts and the sciences is itself ...."

De zinnen daarna zijn de volgende:

"The word 'art' borrows from the old French for 'method' or 'knowledge'. The word 'science' also comes from the old French for knowledge."

Je hoeft de tekst niet eens te begrijpen om het goede antwoord te kiezen. Alleen al het inzicht dat zowel "art" als "science" van hetzelfde Franse begrip afstemmen suggereert al dat het hier gaat om "a false dichotomy". Daarvoor moet je wel de betekenis van "dichotomy" kennen maar dat zijn woorden die je moet opzoeken in je woordenboek.

Conclusie

Met een paar simpele trucs en slimmigheidjes kun jij jezelf klaarstomen voor het eindexamen Engels. Hopelijk illustreert dit eindexamenadvies dat het eindexamen helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, mits je goed signaalwoorden en kernzinnen kunt herkennen, deze en de vragen kunt analyseren, synoniemen uit de vraag in de tekst kunt vinden en gericht kunt zoeken naar waar je naar op zoek bent. Heb je hier vragen over of vindt je één van de gegeven adviezen nou moelijk? Plaats hier dan je vraag en dan zullen we proberen om je zo goed mogelijk te helpen. Voor video's en meer tips and tricks kun je op de vorige pagina meer vinden.

Heel veel succes met je eindexamen!

bottom of page